سرساز چوبی

سرساز چوبی

سرساز چوبی

امروزه برخی شرکت های سازنده فلوت کلیددار اقدام به ساخت انواع سرساز های فلوت از جنس ها و چوب های مختلف مانند آبنوس، گرانادیلا یا عناب و … میکنند که رنگ  و طنین صدای مختلف داشته و برخی از انواع آنها نیز گران هستند.

 

 

بعضی نوازنده ها ترجیح میدهند بر روی فلوت فلزی خود سرساز چوبی نسب کنند. هر چند که بعضی دیگر بخاطر ظاهر نا متناسب سرساز چوبی روی فلوت فلزی از استفاده از آنها خودداری میکنند. ولی چنین سرساز هایی برای کسانی که قصد دارند با فلوت کلیددار فلزی خود قطعات باروک را اجرا نمایند مناسب است.