فلوت کلیددار چوبی

فلوت کلیددار چوبی

فلوت چوبی

امروزه فلوت های کلیددار را از چوب های مختلف می سازند که علت أن صدای خاص و زیبای این نوع فلوت ها است. معمولا قطعات باروک را با چنین فلوت هایی می نوازند که البته قیمت برخی از آنها نیز بسیار بالاست. یکی از انواع چوب هایی که با آن اینگونه فلوت ها ساخته می شود چوب آبنوس است. چوب آبنوس سخت ترین نوع چوب بوده و رنگ آن قهوه ای تیره و یا قهوه ای سوخته است و تنها چوبی است که بخاطر چگالی و تراکم بالای بافت آن روی آب نمی ماند و به زیر آب می رود. نوع خاصی از چوب آبنوس وجود دارد که بسیار کمیاب بود و در آفریقا یافت می شود که به آن گرانادیلا گفته می شود و رنگ آن کاملا سیاه است و بسیار سخت و محکم است. فلوت های چوبی کلیددار که با چنین چوبی ساخته شود صدایی بسیار دلنشین داشته و از فلوت های فلزی کاملا متمایز هستند. کلیدها و ادوات فلزی قرار داده شده روی این گونه فلوت ها نیز کاملا از نقره هستند.