کوک سرساز

کوک سرساز

کوک سرساز

شاید باورش برای بعضی سخت باشد که بشنوند فلوت کلیددار هم قابل کوک است.!

درست است که فلوت جزء سازهای دیاپازون است ولی فلوت کلیددار را میتوان به اندازه یک پرده کوک کرد. برای این کار دو روش وجود دارد؛ یکی جابجا کردن سرساز از قسمت بدنه و دیگری کوک سرساز و فیت کردن چوب پنبه داخل سرساز. البته توصیه می شود هنرجویان و نوازندگان تازه کار از دستکاری سرساز و چوب پنبه داخل آن خودداری کنند چون پس از به هم خوردن تنظیم سرساز ، تنظیم مجدد آن نیاز به تجربه و مهارت دارد.

طبق دستورالعملی که آقای تئوبالد بوهم مخترع فلوت کلیددار (به شکل کنونی) در کتاب مشهور خود نوشته ، فاصله صفحه منعکس کننده صدای داخل سرساز تا وسط سوراخ سرساز باید 17 میلیمتر باشد. فاصله کمتر صدا را بالا و فاصله بیشتر صدا را پایین می آورد. تکان دادن چوب پنبه باید بسیار با دقت و ظرافت انجام شود. به این طریق می توان صدای فلوت کلیددار را یک پرده کوک کرد.

تعیین فاصله 17 میلیمتر را میتوان به راحتی بوسیله میله ی نظافت داخل فلوت که در جعبه همه فلوت ها وجود دارد انجام داد. اگر به  این میله که در جعبه همه فلوت ها وجود دارد و ممکن است از پلاستیک، چوب یا فلز باشد نگاه کنید متوجه می شوید که در قسمت انتهای این میله یک خط وجود دارد که فاصله این خط از سر میله همان 17 میلیمتر است. اگر این میله را از قسمت انتها داخل سرساز  فلوت داخل کنید می بینید که خط مورد نظر از قسمت سوراخ سرشاز قابل رویت است. در این حالت چوب پنبه موجود در سرساز را طوری در جای خود حرکت دهید که خط موجود روی میله نظافت، درست وسط سوراخ سرساز قرار گیرد. در این حالت شما مطمئن خواهید بود که فاصله صفحه فلزی متصل به چوب پنبه، تا وسط سوراخ سرساز 17 میلیمتر است. در این حالت فلوت شما کوک است.