فلوت دو یا فلوت سی

فلوت دو یا فلوت سی

فلوت دو یا فلوت سی

حال این سوال مطرح می شود که پای فلوت دو بهتر است یا پای فلوت سی.؟

قبل از اینکه جواب این سوال داده شود باید ابتدا تعریف شود که یک فلوت کلیددار استاندارد چیست و وسعت صدای آن چقدر است.

جواب : یک فلوت استاندارد به فلوتی گفته می شود که از نت دو شروع شود و اکتاو سوم را تمام کند.  یعنی سه اکتاو وسعت صدا.

میدانید که فلوت ها (خصوصا فلوت های چوبی و نی ای) دارای اندازه های مختلف با طول های مختلف و قطرهای مختلف هستند. نت پایه هر کدام متفاوت بوده، بعضی انتقالی و بعضی غیر انتقالی هستند. روشن است فلوتی که از نت دو پایبن شروع شود و 3 اکتاو وسعت داشته باشد یک فلوت استاندارد است. حال با توجه به ساختار یک فلوت کلیددار در می یابیم که چرا این فلوت به عنوان استاندارد ترین نوع فلوت شناخته می شود. در اصل باید وسعت صدا از نت دو شروع شود. جالب است بدانید همه آهنگسازان مشهور تاریخ و همه نوازندگان مشهور و حرفه ای ، قطعات موسیقی و اتودهای تمرینی فلوت را برای فلوت دو می نویسند نه فلوت سی.! مثلا هیچ نت موسیقی ، مثل کنسرتوهای موزارت برای فلوت یا قطعات فلوت باخ یا قطعات فلوت ویوالدی، برای فلوت پایه سی نوشته نشده و از نت سی پایین در آنها استفاده نشده بلکه پایین ترین نت نوشته شده در قطعات موسیقی کلاسیک نت دو پایین است. درتمام اتودهای تمرینی برای فلوت که توسط نوازنده های مطرح دنیا مثل مارسل مویز، گریبولدی، کوهلر، پلاتونوف و… نوشته شده هیچ نت سی پایینی را نمی توانید پیدا کنید.

علت اصلی تولید فلوت هایی با پایه سی اجرای نت سی نیست بلکه در این فلوت ها از کلید آخر (کلید سی) برای انگشت گذاری حرفه ای بعضی نت ها استفاده می شود. مثلا از کلید “گیزمو” برای انگشت گذاری چند نت بالا بطور خاص استفاده می شود.

همچنین فلوت هایی با پایه سی به دلیل بلند تر بودن طول لوله فلوت صدایی گرفته تر دارد ولی فلوت های پای دو بدلیل کوتاه بودن لوله فلوت صدایی باز تر دارد.

در نهایت اگر شما فلوت پایه سی هم داشته باشید هیچگاه برای این ساز نت سی پایین نوشته نمیشود تا آن را اجرا کنید.