تاج فلوت

تاج فلوت

تاج فلوت

تاج فلوت به سمت گنبدی شکل بالای سرساز گفته می شود که به سرساز پیچ می شود. ذکر این نکته مهم است که جنس و وزن سرساز در صدای فلوت تاثیر خیلی زیادی دارد تا اندازه ای که برخی شرکت های سازنده فلوت کلیددار اقدام به ساخت تاج های فلوت در شکل ها و وزن و جنس های مختلف می نمایند.

علت اصلی تاثیر تاج در صدای فلوت متصل بودن آن بوسیله پیچ به صفحه داخل سرساز است که نوسانات و ارتعاشات هوای داخل سرساز را به سمت انتهای فلوت منعکس میکند. وجود یک سر تاج فلوت تو پر و سنگین صدایی قوی با عکس العمل بالا اما خشک به فلوت می دهد، ولی وجود یک تاج فلوت سبک و تو خالی صدایی لطیف و دلنشین اما با عکس العمل پایین به فلوت می دهد.

از اینجا به بعد به سلیقه نوازنده مربوط است که از چه نوع تاج فلوتی با چه جنس و ویژگی هایی استفاده کند. بعضی نوازنده ها ترجیح میدهند از تاج فلوتی استفاده کنند که صدایی لطبف به سازشان بدهد ولی بعضی دیگر صدای خشک و قوی را ترجیح می دهند و به همان مناسبت از تاج فلوت مورد نظر خود استفاده میکنند.