آبکاری فلوت کلیددار

آبکاری فلوت کلیددار

 آبکاری فلوت کلیددار

 

در فرایند ساخت فلوت کلیددار شرکت های سازنده این ساز سعی میکنند تا فلوت های تولید شده را از آلیاژها و فلزات مختلف مانند ، نیکل مس (کوپرونیکل) ، کروم ، نیکل، ورشو، نقره و طلا بسازند. هدف از تولید فلوت با این فلزات کیفیت صدایی است که توسط ساز تولید می شود.  همانگونه که شرکت های سازنده فلوت ها را از آلیاژ های مختلف میسازند، فلوت ها را با فلزات مختلف نیز آبکاری می نمایند. جنس آبکاری فلوت بر صدای آن تاثیری فوق العاده دارد. مثلا فلوت ساخته شده از نیکل مس آبکاری شده با نقره صدایی بسیار لطیف تر از فلوت آبکاری شده با نیکل دارد. تفاوت صدای آنها بسیار زیاد و چشمگیر است. از طرفی جنس آبکاری فلوت غیر از صدای آن بر موارد دیگری نیز تاثیر دارد. بعنوان مثال فلوت آبکاری شده با نقره خیلی زیباتر از فلوت آبکاری شده با کروم است. کروم کمی تیره است ولی نقره شفاف و رنگ روشنی دارد. آبکاری نیکل نیز رنگ روشنی دارد ولی به زیبایی نقره نیست.