10 نکته طلایی برای دست گرفتن فلوت کلیددار

10 نکته طلایی برای دست گرفتن فلوت کلیددار

10 نکته طلایی هنگام دست گرفتن فلوت کلیددار

 

یکی از نکته های بسیار مهم در یادگیری و نوازندگی فلوت کلیددار ، نحوه صحیح دست گرفتن ساز فلوت است. برای در دست گرفتن صحیح ساز فلوت کلیددار چند نکته را هر هنرجویی لازم است رعایت کند تا هم در بتواند خوب بنوازد و هم در حین نوازندگی شانه و کتفش خسته نشود . شاید باورش کمی سخت باشد ولی طرز صحیح دست گرفتن ساز فلوت کلیددار در نوازندگی و مانور انگشتان اثر زیادی دارد و میتواند حس بهتری به هنرجو بدهد. در زیر چند نکته مهم و اساسی را یادآور می شویم.

1_ سعی کنید کلیدها را با نوک انگشتان و یا با نرمی بند اول انگشت ها بگیرید و از گرفتن کلیدها با بند دوم اجتناب کنید.

2_ موقع گرفتن کلیدها انگشتان خود را سفت نکنید بلکه کاملا لخت و نرم کلیدها را بگیرید. این کار باعث می شود تا قدرت مانور انگشتان دست بیشتر بشود.

3_ کلیدها را محکم نگیرید. هم باعث خستگی و هم در دراز مدت باعث درد در انگشتان میشود. از طرفی به کلیدها آسیب وارد می شود.

4_ درهنگام دست گرفتن فلوت ، ساز را خیلی به طرف داخل یا خارج نچرخانید.

5_ لازم نیست فلوت را کاملا افقی بگیرید. اگر کمی ساز بصورت مایل و مورب قرار گرفت هم خوب است. از بالا بردن بیش از حد فلوت خودداری کنید. این کار ظاهر خوبی به نوازنده نمیدهد.

6_ درهنگام نوازندگی کمی سر و بدن خود را به سمت چپ بچرخانید

و از کاملا صاف ایستادن خودداری کنید. اگر به این نکته توجه نشود در دراز مدت باعث درد کمر و شانه می شود.

7_ موقع نوازندگی سعی کنید انگشتان خود را زیاد از کلید ها فاصله ندهید. در هنگام اجرای قطعات سخت و سریع باید فاصله انگشتان تا کلیدها کم باشد تا نوازنده بتواند سریع تر کلیدها را بگیرد.

8_ برای جلوگیری از ایجاد درد و خستگی در ناحیه دستها و شانه ها، سعی کنید هنگام نوازندگی آرنج های خود را کمی از بدن خود فاصله بدهید بطوریکه دستها کمی از هم باز باشند ولی در اینکار زیاده روی نکنید و آرنج ها را بیش از اندازه از بدن دور نکنید.

9_ موقع نوازدگی با فلوت کلیددار برای جلوگیری از سرخوردن فلوت از دستها و انگشتان، سعی کنید دستان خود را قبل از نوازندگی بشویید و خشک کنید و از استعمال کرم های چرب کننده و مرطوب کنند قبل از دست گرفتن ساز خودداری کنید تا فلوت از دست شما سر نخورد.

10_ در هنگام دست گرفتن فلوت کلیددار ، آن را محکم در دستان خود نگیرید و به زیر چانه خود نفشارید . این کار باعث میشود فلوت شما از قسمت اتصالات سر ساز و پای فلوت به بدنه بشکند و قسمت های جوش کاری و لحیم شده آسیب ببیند.